Search form

San Juan 21:11

11Ri Simón Pedro xbe c'a y xjote' pa canoa. Pa ya' c'a c'o-vi can ri canoa re', y xberukasaj-pe ri ya'l nojnük chi cür. Ye q'uiy vi c'a cür nimak' yec'o chupan ri ya'l. Yec'o c'a jun ciento riq'uin nic'aj y oxi' chic más. Xa matiox que man tirak'ach'itüj ruvüch ri ya'l, roma juis ye q'uiy cür yec'o-pe chupan.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index