Search form

San Juan 21:20

Tok ri Pedro xuc'utuj achique nbün can ri Juan

20Y tok ri Jesús y ri Pedro ye benük c'a, ri Pedro xtzu'un can chirij y xutz'et c'a que c'o jun chic achibil ri benük chiquij. Y ja achibil ri' ri juis xujo'ox roma ri Jesús y ja chuka' rija' ri c'o chuchi' ri Jesús tok xquibün ri jun nima-va'in, y ri xc'utun c'a chin ri Jesús: Ajaf, ¿achique c'a ri njachon avichin?

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index