Search form

San Juan 4:14

14Jac'a ri nyetijon ri Ya' ri nyo'on c'aslen ri ninya' yin cheque, nbün c'a chin ri cánima que man chic nchaki'j tüj quichi'. Xa nbün cheque que quiq'uin rije' nalüx-vi ri Ya' ri', y nchoxin c'a pe richin que nyeruc'uaj chupan ri c'aslen ri man nq'uis tüj.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index