Search form

San Juan 9:13

Ri achi moy tok rubanun can, xuc'u'üx chiquivüch ri fariseos

13Y ri vinük xquic'uaj c'a e ri achi moy tok rubanun can, c'a chiquivüch ri achi'a' fariseos.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index