Search form

San Lucas 11:4

4Y cachi'el c'a nyekacuy conojel ri vinük ri nquibün itzel cheke, quiri' ta c'a nabün kiq'uin roj, nacuy ta c'a ri kamac ri nkabün chavüch.

Y man taya' k'ij c'a que ri itzel nbün ta cheke que nkutzak pa mac. Nkujacolo' c'a chuvüch, xbij ri Jesús.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index