Search form

San Lucas 11:7

7Y ri vinük ri ape' nac'utuj-apu ri vüy, pa ruvarabül c'a nch'o-pe chave y nbij c'a: Tabana' favor man quinaya' pa c'ayuf, roma ri ruchi-jay xa xintz'apij yan can y ri ac'uala' xa viq'uin yin nyevür-vi. Romari' man nquitiquer tüj nquicatüj-e richin que nquijacha' can chave ri najo'.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index