Search form

San Lucas 16:3

3Y ri samajel xunuc c'a ka pa ránima: ¿Achique ninbün? Roma ri nu-patrón nrelesaj nusamaj. Y ninbün ta c'a jun chic ruvüch nusamaj ri nrajo' uchuk'a', pero man nquitiquer tüj chic. Nquinoc ta c'utuy-limosna pa tak bey, pero nquiq'uix.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index