Search form

San Lucas 16:9

9Y yin ninbij c'a chive, xbij ri Jesús. Q'uiy mul ri beyomül richin ri ruch'ulef, man utz tüj rucusasic nban coma ri vinük. Jac'a si pan ik'a' rix ri ralc'ual chic ri Dios c'o-vi ri beyomül re', ticusaj c'a richin que nye'ito' ri nc'atzin quito'ic. Richin quiri' tok ri ibeyomal nq'uis, nyixc'ulutüj c'a chila' chicaj, chupan ri jay ri man jun bey nyeq'uis.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index