Search form

San Lucas 19:48

48Y man nquil tüj c'a achique nquibün, roma ri vinük coyoben-vi ri nbij ri Jesús cheque. Nka-vi chiquivüch ncac'axaj ri achique nuk'alajrisaj ri Jesús cheque.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index