Search form

San Lucas 3:5

5Y richin c'a nchojmirsüs jun bey, nc'atzin c'a que nyenojsüs ri sivan.

Nc'atzin chuka' nvulüx-ka ri juyu'.

Ri xotoxük tak bey, choj tiban cheque.

Y ri cojcük tak bey, tak'aj c'a chuka' tiban cheque.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index