Search form

San Marcos 13:27

27Y jari' tok yin nyentük ri nu-ángeles chin nyemolotüj ye nucha'on chic, nyemolotüj-pe chuvüch caji' ruvüch ruch'ulef hasta pan oriente, pan occidente, chiri' pa norte y chiri' chuka' pa sur. Nyequimol-vi-pe chi jun ruch'ulef. Ntzucutüj-pe pa jun rutza'n ri caj, c'a la jun chic rutza'n.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index