Search form

San Marcos 5:24

24Y ri Jesús xbe c'a. Y ye q'uiy chuka' vinük xebe-e chiquij. Y roma juis q'uiy vinük, man nyebiyin tüj utz roma quipitz'-qui'.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index