Search form

San Marcos 7:7

7Xa man jun nc'atzin-vi ri nquiya' nuk'ij, roma xa man ketzij tüj chi vinük roma ri quetemabal ri nquic'ut ri vinük man richin tüj ri Dios, xa quetamabal achi'a'.

Jari' ri rutz'iban can ri Isaías.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index