Search form

San Marcos 8:19

19¿Man nka-pe tüj chive tok yin xentzuk ri vo'o' mil vinük riq'uin ri vo'o' vüy ri xinvech'ela' chiquivüch? ¿Rix ri' nka-pe chive jaru' chacüch ri xe'inojsaj riq'uin ri vüy ri ximol can? xbij cheque.

Y ri rachibila' xquibij c'a chin ri Jesús: Doce chacüch, xquibij chin.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index