Search form

San Marcos 8:2

2Yin juis ninjoyovaj quivüch ri vinük re', roma ya c'o chic oxi' k'ij yec'o-pe viq'uin y vocomi man jun chic quivay chin nquic'ux.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index