Search form

San Mateo 14:20

20Conojel c'a jabel xquic'ux quivay. Man jun c'a ri man ta jabel xva'. Y c'a c'o na c'a doce chacüch ri xnoj can riq'uin ri vüy y ri cür ri xmolotüj can, ri xa man xq'uis tüj.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index