Search form

San Mateo 15:5

5Jac'a rix xa man quiri' tüj ri nibün y nic'ut. Xa man nibün tüj cachi'el ri rubin can ri Dios. Rix xa nye'itijoj ri ac'uala' que man nc'atzin tüj que nyequito' ri quite-quitata'. Xa nye'el chuvüch ri' riq'uin nquibij cheque ri quite-quitata': Yin man nquitiquer tüj nyixinto' riq'uin ri nc'atzin chive, roma xa nsujun chic chin ri Dios ri nc'atzin ta chive rix. Y riq'uin nquibij quiri' nye'el chuvüch ronojel, nibila' cheque.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index