Search form

San Mateo 2:18

18Que chiri' pa Ramá xac'axüx c'a ok'ej.

C'o-vi bis. C'o c'a jun ri nujik' ok'ej.

Ri' ja ri Raquel nyerok'ej ri ral.

Man nc'o tüj c'a ri bis chin roma ri ral xecom.

Quiri' ri tz'iban can roma ri Jeremías.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index