Search form

San Mateo 23:35

35Y ronojel re' nbün c'a chive que ja rix nyixakalen ri quicamic conojel ri chojmilüj tak vinük ri elesan quic'aslen. Ri rutz'uquic-pe riq'uin ri rucamic ri chojmilüj achi rubini'an Abel c'a riq'uin ri rucamic ri achi rubini'an Zacarías, ri ruc'ajol ri achi rubini'an Berequías. Y ninbij c'a chive, que ri Zacarías ja chuka' rix ri xixcamsan richin, chiri' chunakaj ri altar ri c'o chiri' chuvüch racho ri Dios.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index