Search form

Romanos 1:31

31Ye nacanük. Nquik'üj ri quitzij. Man nyequijo' tüj ri calc'ual nixta ri quite-quitata'. Man nquijoyovaj tüj quivüch ri ch'aka chic y man nyequicuy tüj mac.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index