Search form

Romanos 3:9

Man jun c'a ntiquer nbin que man jun tüj rumac

9¿Y vocomi achique nibij? ¿Chuvüch ri Dios ri kac'aslen roj israelitas más utz que chuvüch ri quic'aslen ri man ye israelitas tüj? Man quiri' tüj. Cachi'el xinbij yan ka, que conojel vinük, chi israelitas y chi man israelitas tüj, conojel ye tzaknük chuxe' ri mac.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index