Search form

Hechos 3

ZUCH Z̈OÑI C̈HJETINTA

1Tsjii noojiqui majñakak ora, Pedruz̈tan Juanz̈tan pucultan timplu kjutñi yawchic̈ha. Nii oraqui Yoozquin mayiziz oratac̈ha. 2Nicju tsjii zuch z̈oñi z̈elatc̈ha. Zucha nassipantac̈ha. Zapuru timpluquin chjitz̈tatac̈ha. Hermosa cjita timplu zanquiz z̈ejlñitac̈ha, timplu luzñi z̈oñinacz̈quiztan paaz tomangzjapa. 3Nii zuch z̈oñiqui Pedruz̈tan Juanz̈tan timplu luzñi cherz̈cu, paaz tomangzic̈ha. 4Nekztanaqui Pedruz̈tan Juanz̈tan nii zuch z̈oñz̈ kjutñi cherzic̈ha. Nekztanaqui Pedruqui cjichic̈ha:

—Wejtnaca kjutñi cherz̈ca.

5Jalla nuz̈ chiitiquiztan nii zuch z̈oñiqui “Paaz onaá” cjican cherzic̈ha. 6Pedruqui cjichic̈ha nekztanaqui:

—Anaz̈ wejtta paaz z̈ejlc̈ha. Antis wejtta Jesucristuz̈ azi z̈ejlc̈ha, jalla niiz̈tan yanapasac̈ha. Jesucristo cjita Nazaret wajtchiz z̈oñz̈ aztan amquiz cjiwc̈ha, tsijtsna. Oka.

7Niz̈aza Pedruqui nii zuch z̈oñz̈ z̈ew kjarcu tanz̈cu, tsijtskatchic̈ha. Nii tsijtskatan nii orapacha niiz̈ kjojchanacaqui tsijtsñi cjissic̈ha. 8Jalla nekztanaqui nii zuch z̈oñiqui layz̈cu tsijtsic̈ha, niz̈aza ojklayñi cjissic̈ha. Nekztanaqui Pedruz̈tan Juanz̈tan chica timplu luzzic̈ha, ojkcan, laylaycan, niz̈aza Yooz tjuu alawazcan. 9Tjapa timpluquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui nii zuch z̈oñi ojklayñi cherchic̈ha, niz̈aza Yooz tjuu alawazñi nonzic̈ha. 10Nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui nii z̈oñi pajchic̈ha. Nii z̈oñipacha zapuru Hermosa cjita timplu zanquiz z̈ejlñitac̈ha, paaz tomtomangz̈can. Nii c̈hjetinta z̈oñi cherz̈cu ispantichi cjissic̈ha.

PEDRUZ̈ PALJAYTA

11Nii c̈hjetinta z̈oñiqui Pedruz̈quiztan Juanz̈quiztan anaz̈ eclawk cjetc̈ha. Ninaca Portal de Salomón cjita timplu kjuyquiz z̈elatc̈ha. Jalla nijcchuc tjapa nii timpluquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui zati pariju juntassic̈ha. Ispantichic̈ha. 12Nekztanaqui Pedruqui nii juntasquiñi z̈oñinaca cherz̈cu, ninacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Israel wajtquiz z̈oñinaca, ¿kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui ispantiya? ¿Kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui wejrnaca chekz̈jo? Wejrnacpacha anac̈ha tii z̈oñi c̈hjetinchintqui. Anal wejtnaca aztan ojklayskati atchinc̈ha. Niz̈aza wejrnacaz̈ persuna zuma kamtiquiztan anal tii z̈oñi c̈hjetinchinc̈ha. 13Antiz Yoozkaz tii z̈oñi c̈hjetinchiqui. Nii Yoozqui uc̈hum tuquita ejpnacz̈ Yoozza, Abraham, Isaac, Jacobo, ninacz̈ Yoozza. Jalla nii Yoozpacha niiz̈ Majch Jesusiz̈quiz pajk honorchiz cjiskatchic̈ha. Nii Jesusaz̈ cjen, tii z̈oñic z̈ejtchic̈ha. Anc̈huczti jilirinacz̈quiz nii Jesusa intirjichinc̈hucc̈ha. Nekztanaqui Pilatuz̈ cutz tantiiz̈tan, anc̈hucqui ana cutskatz pecchinc̈hucc̈ha. “Tiiqui anapanc̈ha Yooziz̈ cuchanz̈quitaqui” cjican chiichinc̈hucc̈ha. 14Jesusaqui ana c̈hjul ujchizza. Yooz Ejpz̈ kuzcama kamñic̈ha. Nii Jesusa cuts cjenpacha, anc̈hucqui tsjii pajk ujchiz z̈oñi cutskatz pecchinc̈hucc̈ha. 15Jalla nuz̈ nii z̈eti tjaañi Jesucristo conchinc̈hucc̈ha anc̈hucqui. Yooz Ejpzti Jesusa ticztiquiztan jacatatskatchic̈ha. Jalla nii puntuquiztanaqui wejrnacpachac̈ha cherchintqui. Jaziqui nii puntu zuma werara chiyasac̈ha. 16Tii Jesucristuc̈ha azzizqui. Jesucristuz̈quiz tjapa kuztan cjican, wejrnacqui Jesucristuz̈ aztan tii anc̈hucaz̈ pajta z̈oñi c̈hjetinchinc̈ha. Jesucristuz̈quin tjapa kuzziz cjen tii z̈oñiqui zumpacha z̈ejtchic̈ha. Jalla nuz̈ anc̈hucqui tjappachaz̈ cherz̈cu, nayaquic̈ha.

17‛Jaziqui jilanaca, anc̈hucmi anc̈huca jilirinacami Jesusa conchinc̈hucc̈ha. Jalla nii ora anc̈hucqui c̈hjulut paatc̈haja anaz̈ zizatc̈ha. 18Jalla nuz̈ cjenami Yoozqui niiz̈ persun taku cumpliskatchic̈ha. Tuquiqui Yoozqui tjapa niiz̈ taku chiiñi profetanacz̈quiz chiikatchic̈ha, tuz̈ cjican, “Yooz cuchanz̈quita Cristuqui sufristanc̈ha”. Nii takuqui cumplissic̈ha. 19Jaziqui anc̈hucqui Yoozquin kuzziz cjee, persun uj pajz̈cu. Yoozquin quejpz̈ca, anc̈huca ujnaca pertunta cjisjapa. Jalla nekztanaqui Yooz Jiliriqui anc̈huca kuznaca cuntintu cjiskataquic̈ha. 20Niz̈aza Yooz Jiliriqui wilta cuchanz̈caquic̈ha Jesucristo anc̈hucalta uchta liwriiñiqui. 21Ima Jesucristuz̈ wilta tjonan Yooz Ejpqui tjappacha azquichaquic̈ha, jaknuz̈t tuquita zuma kuzziz Yooz taku chiiñi z̈oñinacaz̈ mazinc̈haja, jalla niicama cumpliskataquic̈ha. Jalla nii cumplis oracama Jesucristuz̈laqui tsewc arajpachquin kamspanc̈ha. 22Moisesqui uc̈hum tuquita ejpnacz̈quiz cjichic̈ha: “Yooz Jiliriqui anc̈hucaquiz tsjii Yooz taku chiiñi profeta cuchanz̈caquic̈ha. Nii z̈oñiqui anc̈huca wajtchiz z̈oñinacz̈quiztanpacha ulnaquic̈ha. Jaknuz̈t Yooz Ejpqui wejr cuchanz̈quitc̈haja, jalla nuz̈uzakaz tsjii cuchanz̈caquic̈ha. Anc̈hucqui nii Yooz Epiz̈ cuchanz̈quita z̈oñz̈ taku tjapa kuztan nonz̈na, c̈hjulut chiyac̈haja, jalla nii. 23Jakziltat ana niiz̈ taku nonznawk cjec̈haj niiqui, Israel wajtchiz z̈oñinacz̈quiztan pjaltaz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza walja castictaz̈ cjequic̈ha”. Nuz̈ cjic̈ha Moisesqui. 24Niz̈aza tii timpu puntuquiztan tjapa Yooz taku chiiñi profetanacaqui parlichipanc̈ha Samuelz̈quiztanpacha jecchuc. 25Nii profetanacz̈ taku Yooz Ejpqui anc̈hucaltajapa chiikatchic̈ha. Anc̈hucaltazakaz Yooz Ejpqui tsjii zuma taku tjaachic̈ha uc̈hum tuquita ejpnacz̈quiz. Jalla tuz̈ cjican, Yoozqui Abrahamz̈quiz taku tjaachic̈ha: “Am majchmaatiz̈ cjen, tjapa tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈tajapa favoral paa-ac̈ha wejrqui”. 26Yooz Ejpqui niiz̈ Majch jacatatskatz̈cu, anc̈hucaquiz primira cuchanz̈quichic̈ha, favora paacan. Jazic tjapa anc̈huc anawali paaznaca apatatspanc̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index