Search form

Mateo 26

JESUSA TANZ TANTIITA

1Tjappacha nii chiitanaca z̈erz̈cu, Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

2—Anc̈hucqui zizza, puc majc̈ha pascua pjijstaqui. Jalla nii pjijsta ora wejrqui intirjital cjeec̈ha cruzquiz ch'awcta cjisjapa. —Jalla nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.

3Jalla nii oraqui timplu jilirinacami, liy tjaajiñi maestrunacami judío wajtchiz jilirinacami ajczic̈ha, Caifás jilirz̈ kjuy patiuquiz. Caifás cjitaqui timplu jilirinacz̈quiztan chawc jiliritac̈ha. 4Jalla nicju ninacaqui palt'ichic̈ha, niz̈aza kazzic̈ha mañz̈tan Jesusa tanzjapa. Jalla nuz̈ tanz̈cu, Jesusa conzjapa kazzic̈ha. 5Nuz̈ kazcu tuz̈ cjichic̈ha:

—Pjijsta paan Jesusa tanz anaz̈ cjichuca. Z̈oñinacaqui aptjapznasac̈ha.

JESUSIZ̈ ACHQUIZ ASIITI ALZTA

6Jesusaqui Betania wajtquiz z̈elatc̈ha, Simonz̈ kjuyquiz. Niiz̈ tuquiqui Simonaqui janchi mojkchi laatac̈ha. 7Jalla nekz z̈elan, tsjaa maatak z̈onqui Jesusiz̈quiz macjatz̈quichinc̈ha. Naaqui tsjii putilla chjitchinc̈ha. Nii putillquiz cuza mazk'a ulurchiz asiiti z̈elatc̈ha, ancha jila walurchiz. Nii putilltac̈ha zuma alabastro cjita maztan paataqui. Jesusa mizquiz z̈elan naa maatak z̈onqui niiz̈ achquiz zuma asiiti alz̈inchinc̈ha. 8Niiz̈ tjaajintanacaqui nii cherz̈cu, z̈awjzic̈ha, naa z̈oña quintra. Jalla nekztan tuz̈ cjichic̈ha:

—¿Kjaz̈tiquiztan tii walurchiz asiiti pertejo? 9Jalla tiiqui antis tuychucatac̈ha walja jiluñ, niz̈aza pori z̈oñinacz̈quiz yanapzjapa.

10Jesusaqui nii chiiñi nonz̈cu tjaajintanacz̈quiz ujzic̈ha:

—¿Kjaz̈tiquiztan taa z̈onatan chjijcjisejo? Anac̈ha taa z̈on kjaz̈ cjisqui. Jalla tuz̈ taa z̈oñaz̈ paataqui wejtquiztan walikazza. 11Porinacz̈quiz yanapz pecaquiz̈ niiqui, porinacaqui anc̈hucatan panz̈ z̈elaquic̈ha. Wejrzti anc̈hucatan ana z̈ejlztanpanc̈ha. 12Jalla taa maatak z̈oñqui wejtquiz tii zuma ulurchiz asiiti alz̈inz̈cu, wejt curpu tjaczinc̈ha, tjatta cjisjapa. 13Anc̈hucaquiz weraral cjiwc̈ha. Jakziquinami tii muntuquiziqui liwriiñi Yooz taku parlita cjec̈haja, jalla niz̈tazakaz taa maatak z̈onaz̈ paataqui parlita zakaz cjequic̈ha, jalla naaquiztan cjuñta cjisjapa.

JUDASQUI JESUS TARAZUNAQUIC̈HA

14Tuncapan illzta z̈oñinacz̈quiztan tsjiiqui Judas Iscariote cjitatac̈ha. Jalla niiqui ojkchic̈ha timplu jilirinacz̈tan parli. 15Jalla nuz̈ parlican cjichic̈ha:

—Anc̈hucaquiz Jesusal intirjasaz̈ niiqui, anc̈hucqui ¿kjaz̈ paaz pacas?

Jalla nii orapacha quinsa tunc paaznaca Judasquiz pacchic̈ha. 16Jalla nuz̈quiz Judasqui c̈hjulorat Jesusa tankatchuca cjec̈haja, jalla nii ora walja kjurchic̈ha.

SANTA CENA PAACHIC̈HA

17Jalla nekztanaqui ana liwaturz̈tan t'anta lujlz pjijzta, jalla nii pjijztaz̈ primir tjuñquiz tjaajinta z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin macjatz̈cu tuz̈ pewczic̈ha:

—¿Jakziquin wejrnacqui tjaczñi ojkz pecya, pascu c̈hjeri lujlzjapaya?

18Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Watja oka. Tsjii z̈oñz̈tan zalaquic̈ha. Niiz̈quiz̈ cjee, “Maestruqui z̈-cjic̈ha. ‘Wejt ticz ora wajillac̈ha. Am kjuyquiz pascua pjijztal paac̈ha wejt tjaajinta z̈oñinacz̈tan’ ”.

19Nekztanaqui Jesusaz̈ mantitacama ojkchic̈ha. Nii tokinzt'ita kjuyquiz pascu c̈hjeri tjaczic̈ha.

20Weenjapa cjistan Jesusaqui nii kjuyquiz z̈ejlcan mizquiz julzic̈ha niiz̈ tuncapan tjaajinta z̈oñinacz̈tan. 21Jalla nuz̈ c̈hjeri lujlcan, ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Anc̈hucaquiz weraral cjiwc̈ha. Tsjii tsjii anc̈hucqui wejt quintra paaquic̈ha, niz̈aza tarazunaquic̈ha.

22Jalla nuz̈ chiitiquiztan tjaajinta z̈oñinacaqui walja llaquita cjissic̈ha. Jalla nekztan ninacaqui tsjiiza tsjiiza pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, ¿wejr cjesajo?

23Nekztanaqui Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anziqui wejttan chicaz̈ tii chuwquiztan lujlc̈ha nii tarazunñi z̈oñiqui. 24Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Jaknuz̈t cjijrta Yooz takuqui cjic̈haja, jalla niicama okac̈ha. Nii tarazunñi z̈oñiqui anaj maa pjuchquiztan nastc̈haja, waliz̈ cjitasac̈ha niiz̈taqui. Wejr tarazuntiquiztan wali chawc ujchiz cjequic̈ha.

25Jalla nekztanaqui Judasqui, nii tarazunñi z̈oñiqui, tuz̈ cjichic̈ha:

—Maestro, ¿wejr cjesajo?

Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Jesalla, amchiya.

26Jalla nuz̈ pascua c̈hjeri lujlcan Jesusaqui niiz̈ persun kjarz̈tan t'anta tanzic̈ha. Nekztan Yooz Ejpz̈quin gracias cjican tjaaz̈cu, t'anta kjolzic̈ha. Jalla nuz̈ kjolz̈cu, niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz tjaachic̈ha, tuz̈ cjican:

—Lujlzna. Jalla tiic̈ha wejt curpu cuntaqui.

27Jalla nekztan persun kjarz̈tan tsjii wazu tanzic̈ha. Yooz Epz̈quin gracias cjican tjaachizakazza. Nekztan tjaajinta z̈oñinacz̈quin c̈hjalz̈cu zapa mayni licchic̈ha. Jalla nuz̈ c̈hjalz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Tii wazquiztan tjapa anc̈hucqui liczna. 28Wejt ljocquiztanz̈ cjic̈ha tiiqui. Wejt ljocz̈tan tsjii ew acta tjulz̈taz̈ cjequic̈ha. Wacchi z̈oñinacz̈ laycu wejt ljocqui tjawktaz̈ cjequic̈ha ninacz̈ uj pertunta cjisjapa. 29Wejr cjiwc̈ha. Uwas kjaz ana iya licac̈ha, c̈hjulorcama wejt Yooz Ejp tjapa mantac̈haja, jalla nekztan anc̈hucatan wilta uwas kjaz licac̈ha.

TJAAJINTA Z̈OÑINACAQUI WICHANZNAQUIC̈HA

30Nekztan Yooz wirzu itzcu, Olivos cjita curulla ojkchic̈ha. 31Jalla nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:

—Jalla tii weenqui tantal cjeec̈ha. Nekztan tjapa anc̈hucqui ana wejtquin kuzziz tucaquic̈ha. Jalla nuzpan cjijrta Yooz takuqui cjic̈ha: “Uuza awatiri contanaqui uuzanacaqui wichanznaquic̈ha”. 32Wejr jacatatz̈cuqui anc̈huca tuqui okayac̈ha Galilea cjita yoka.

33Nekztanaqui Pedruqui cjichic̈ha:

—Tjappacha ana amquin kuzziz tucac̈hani. Wejrzti ana wira niz̈ta cjesac̈ha.

34Jalla nuz̈ chiitiquiztan Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Amquiz weraral cjiwc̈ha. Jalla tii weenpacha c̈hjep wilta amqui ana wejr pajñi chiican k'otaquic̈ha, ima wallpaz̈ kjawan.

35Nekztan Pedruqui Jesusiz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejrqui amtan chicami waztal ticznasac̈ha. Anapan amquiztan k'otasac̈ha.

Niz̈aza tjapa nii tjaajintanacaqui tsjiika chiichic̈ha.

JESUSAQUI GETSEMANI CJITA YOKQUINC̈HA

36Jalla nekztan Jesusaqui niiz̈ tjaajintanacz̈tan Getsemaní cjita yoka irantichic̈ha. Jalla niwjc irantiz̈cu, ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Tekz julzna anc̈hucqui. Wejrqui nii nawcju Yooz Ejpz̈tan parli okac̈ha.

37Jalla nekztan Pedruz̈tan niz̈aza Zebedeoz̈ pucultan majchnacz̈tan chjitchic̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui kuzquiz walja llaquisatc̈ha, niz̈aza anchaz̈ llactazatc̈ha. 38Jalla niz̈tiquiztan Jesusaqui nii c̈hjepultan chjichta tjaajintanacz̈quiziqui cjichic̈ha:

—Wejt kuzqui ancha llaquissa, ticzmayac̈ha. Anc̈hucqui tekzi z̈ela. Wilaquic̈ha, anac̈ha tjajaquic̈ha.

39Jalla nekztanaqui Jesusaqui tsjii koluc nawjcchuc ojkchic̈ha. Yokquizkaz tuzi t'okz̈cu Yoozquin mayizichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Yooz Ejp. Tii juc'ant sufris timpu anal watz pecuc̈ha. Tii sufrisquiztan liwriichucaz̈laj niiqui, amqui wejr liwriyalla. Pero anal wejt kuzcama cjis pecuc̈ha. Antiz jaknuz̈t am kuz amtic̈haja, am munañpakaj cjila.

40Jalla nekztanaqui tjaajintanacz̈quin quejpz̈quichic̈ha. Tjajchi zalchic̈ha. Jaziqui Jesusaqui Pedruz̈quiz cjichic̈ha:

—¿Anc̈hucqui anapanz wejttan tsjii orami wilasi atya? 41Tjaji watzi z̈ela, niz̈aza wilazaquic̈ha. Yoozquin mayizaquic̈ha, ana ujquiz tjojtsjapa. Chekapan, anc̈huca kuzqui wilasac̈ha. Pero anc̈huca curpuzti anaz̈ awantasac̈ha.

42Nekztan Jesusaqui wilta Yooztan parli ojkchic̈ha. Tuz̈ cjican, mayizichic̈ha:

—Wejt Yooz Ejp, tii sufrisquiztan ana liwriita cjichucaz̈laj niiqui, am kuz munañpaj cjila.

43Nekztan wilta tjaajintanacz̈quin quejpz̈cu tjajchi zalchic̈ha. Ancha tjaji tjonatc̈ha. 44C̈hjepquiziqui wilta ninacz̈quiztan ojkchic̈ha, Yooz Ejpz̈quin parli. Primiru jaknuz̈t parlic̈haja, jalla nuz̈ zakaz parlichic̈ha. 45Jalla nekztanaqui tjaajintanacz̈quin quejpchic̈ha. Ninacz̈quin paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jaziqui tjajchinc̈hucc̈ha anc̈hucqui, niz̈aza jeejzinc̈hucc̈ha. Nuz̈ukazza. Wejrqui ujchiz z̈oñinacz̈ kjarquiz intirjital cjeec̈ha. Anz nii ora irjatz̈quic̈ha. 46Z̈aazna. Ojkla. Wejr tankatñi z̈oñiqui nii najwcz̈ tjonc̈ha.

JESUSA PRESO CHJICHTA

47Jesusa nuz̈ chiyan, Judasqui irantiz̈quichic̈ha. Niitac̈ha Jesusiz̈ tuncapan illzta z̈oñinacz̈quiztanqui. Judastan tama z̈oñinacaqui tjonchic̈ha pajk cuchillunacchiz, niz̈aza wjajtz carotinacchiz. Timplu jilirinacami wajt jilirinacami ninaca cuchanz̈quichic̈ha. 48Tarazunñi Judasqui niiz̈ tuquilla nii z̈oñinacz̈tan kazzitac̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejrqui nii z̈oñz̈quiz chjulznac̈ha. Jalla niiz̈ cjequic̈ha nii z̈oñiqui. Jalla nekztan zuma tanz̈cu chjichaquic̈ha.

49Jalla nuz̈ kazcu Judasqui Jesusiz̈quiz macjatchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi Maestru, ¿walikazkay?

Jalla nuz̈ tsaanz̈cu, chjulzic̈ha. 50Jesusaqui niiz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jila, ¿c̈hjulquin am tjonjo?

Jalla nekztanaqui z̈oñinacaqui z̈catz̈inz̈quichic̈ha, niz̈aza preso chjichi tanchic̈ha.

51Jalla nuz̈ paan, tsjii tsjii Jesusiz̈ tjaajinta z̈oñiqui pajk cuchillu jooz̈cu, quintri z̈oñz̈ cjuñi c̈hjajtz̈inchic̈ha. Nii cjuñi chjajtz̈inta z̈oñiqui timplu jilirz̈ piyunatac̈ha. 52Jalla nekztan Jesusaqui tuz̈ cjichic̈ha:

—Am pajk cuchillu c̈hjojzna, nii cuchill c̈hjojzquiz. Jakziltat pajk cuchillu joojooc̈haja, jalla ninacaqui pajk cuchillz̈tan conta zakaz cjequic̈ha. 53Wejt Yooz Ejpz̈quiztan mayasac̈ha, wejtquiz yanapzjapa. Jalla nuz̈ maytiquiztan wejt Yooz Ejpqui anzpachaz̈ wacchi anjilanaca cuchanz̈casac̈ha, tuncapan walja tama ejércitonacacama. ¿Nii ana zizya? 54Pero jalla niz̈ta anal mayac̈ha. Jalla tiz̈ta watstanc̈ha, jaknuz̈t cjijrta Yooz taku chiic̈haja, jalla nii cumplistanc̈ha.

55Jalla nekztanaqui Jesusaqui nii tjonchi z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Anc̈hucqui pajk cuchillunacz̈tan wjajtz carotinacz̈tan wejr tani tjonchinc̈hucc̈ha, wejr tjañi cjes, niz̈taz̈takaz. ¿Kjaz̈tiquiztan niz̈ta tjonchinc̈huctajo? Zapurupan anc̈hucatan z̈ejlchinc̈ha, timpluquiz tjaajincan. Jalla nii oranacaqui anaz̈ wejr tanchinc̈hucc̈ha. 56Tjapa tii watñinacaqui jaknuz̈t tuquita profetanacaz̈ cjijrtc̈haja, jalla niit jama cumplistanc̈ha.

Jalla nekztanaqui tjapa Jesusiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui tsucaña wichanzic̈ha. Jesusa zinalla ecchic̈ha.

CHAWC JILIRINACZ̈ YUJCQUIN CHJICHTA

57Jalla nii Jesusa tanñi z̈oñinacaqui Caifás cjita jilirz̈quin chjitchic̈ha. Caifasqui timplu jilirinacz̈ chawc jiliritac̈ha. Caifás kjuyquin liy tjaajiñi maestrunacami wajt jilirinacami ajczitac̈ha. 58Pedruqui nii chawc jilirz̈ kjuy patiucama apzic̈ha az̈quiztanalla. Nii patiuquin luzcu, julzi z̈elatc̈ha wijilñi policianacz̈tan. Jaknuz̈t Jesusa watc̈haja, jalla nii cherzjapa z̈elatc̈ha.

59Timplu jilirinacami, wajt jilirinacami, tjapa mantiñi jilirinacami Jesusiz̈ quintra uj jwes pecatc̈ha, toscaraz̈ cjenaqui, conkatzjapa. 60Wacchi z̈oñinacami toscar tawkz̈tan prisintiz̈quichic̈ha Jesusiz̈ quintra uj tjojtunzjapa. Pero ana c̈hjul uj jwesi atchic̈ha. Ultimquiziqui pucultan toscar tisticunacaqui apantiz̈quichic̈ha, 61tuz̈ cjican:

—Tii z̈oñiqui cjiñic̈ha, “Yooz timplu t'ezinz̈u, c̈hjep majquiz wiltal tsijtsnasac̈ha”.

62Jalla nekztanaqui timplu chawc jiliriqui tsijtsic̈ha. Jesusiz̈quiz cjichic̈ha:

¿Kjaz̈tiquiztan am ana kjaazjo? ¿Kjaz̈ cjican tii z̈oñinacaqui am quintra chiijo?

63Jalla nuz̈ chiiz̈inanami Jesusaqui ch'uju z̈ejlchic̈ha. Jalla nekztanaqui nii timplu chawc jiliriqui niiz̈quiz cjichizakazza:

—Z̈ejtñi Yooz tjuuquiz am juramintu paakatac̈ha, werara chiizjapa. Mazna. ¿Amqui Cristumkaya? ¿Niz̈aza Yooz Majchpanikaya?

64Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejrc̈hay. Amqui jaknuz̈um chiic̈haja, jalla nuz̈uc̈ha. Wejr zakal anc̈hucaquiz cjeec̈ha. Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Tsjii noojiqui anc̈hucqui wejr cheraquic̈ha, juc'anti azziz Yooz z̈ew latuquiz julzi. Niz̈aza arajpachquiztan tsjir taypiquiz wilta tjonac̈ha.

65Jalla nuz̈ kjaaztiquiztan timplu chawc jiliriqui niiz̈ persun zquiti wjajrz̈inchic̈ha, z̈awjchi kjanapacha tjeezjapa. Niz̈aza cjichic̈ha:

—Tii z̈oñiqui persun tawkz̈tan Yooz quintra chiichic̈ha. ¿Kjaz̈t iya tisticunaca pecznasajo? Anc̈hucpacha tiiz̈ ana wal takunaca nonzinc̈hucc̈ha. 66¿Kjaz̈tat cjees?

Ninacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tiiqui ujchizpanc̈ha. Paj ticzla.

67Jalla nekztanaqui Jesusiz̈ yujcquiz llawziz̈tan tjujti kallantichic̈ha, niz̈aza wjajtchic̈ha. Partinacaqui yujcquiz c̈hajczic̈ha, 68tuz̈ cjican:

—Amqui Cristumz̈laj niiqui, jazic ¿jequit am c̈hajczjo? Jalla nii pajalla.

PEDRUQUI K'OTCHIC̈HA

69Nii ora Pedruqui zancu kjuy patiuquin julzi z̈elatc̈ha. Nekz z̈elan tsjaa piyuniqui niiz̈quiz macjatz̈cu paljaychinc̈ha, tuz̈ cjican:

—Amqui ojklayñamla nii Galilea yokchiz Jesusiz̈tan, ¿ana jaa?

70Pedruqui parti z̈oñinacz̈ yujcquiz k'otchic̈ha, tuz̈ cjican:

—C̈hjulquiztankam chiic̈hani, anal intintazuc̈ha.

71Nekztanaqui Pedruqui zan kjutñi z̈catz̈inchic̈ha. Nekztan tsjaa piyuniqui nii cherz̈cu parti z̈oñinacz̈quiz cjichinc̈ha:

—Tii z̈oñipan ojklayatla tii Nazaret wajtchiz Jesusiz̈tan chica.

72Pedruqui wilta k'otchic̈ha. Juramintuz̈tan tuz̈ cjichic̈ha:

—Nii z̈oñi anapan pajuc̈ha.

73Jalla niiz̈ upaquiztan nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui Pedruz̈quiz macjatz̈cu, cjichizakazza:

—Chekapan, amqui zakaz Jesusiz̈ parti z̈oñinacz̈tan chica ojklayñamla. Am takuqui kjanapachala, ninacaz̈ takukam chiila.

74Nekztanaqui Pedruqui wilta k'otchic̈ha, juramintu paacan.

—Anapal nii z̈oñi pajuc̈ha. Toscara chiichinz̈laj niiqui, Yooz wejr casticac̈hani. —Nuz̈ cjichic̈ha Pedruqui. Jalla nii orapacha tsjii wallpi jora kjawchic̈ha. 75Jalla nii wallpa kjawñi nonz̈cu, Pedruqui Jesusiz̈ chiita taku cjuñzic̈ha. Niiz̈ tuquiqui Jesusaqui cjichic̈ha: “Ima wallpaz̈ kjawan, c̈hejp wilta amqui ana wejr pajñi chiican k'otaquic̈ha”. Jalla nuz̈ cjuñz̈cu Pedruqui nekztan ulanchic̈ha. Niz̈aza walja kuzquiz sint'ican kaachic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index