Search form

Mateo 28

JESUSAQUI JACATATCHIC̈HA

1Kjantati jeejz tjuñi watz̈cu María Magdalena cjitiqui tsjaa Mariatan sepultura cherzñi ojkchic̈ha, primir siman tjuñi kallznan. 2Tsjii Yooz anjilaqui arajpachquiztan chjijwz̈quichic̈ha. Nekztan yoka walja chjekinchic̈ha. Anjilaz̈ nii sipultura pjucz̈ta maz cjewz̈inchiqui. Nekztan Yooz anjilaqui nii maz juntuñ julzic̈ha. 3Anjilaqui ancha kjañchic̈ha liwjliwjñiz̈takaz. Niz̈aza ancha chiwitac̈ha niiz̈ zquitiqui, kjatñiz̈takaz. 4Jalla nuz̈ cherz̈cu wijilñi zultatunacaqui walja tsucchic̈ha chjekinzcama. Ticzi z̈oñiz̈takaz cjissic̈ha. 5Jalla nekztanaqui nii anjilaqui maatakanacz̈quiz cjichic̈ha:

—Anaz̈ anc̈huc eksna. Wejrqui zizuc̈ha, anc̈hucqui Jesusaz̈ kjurc̈ha, cruzquiz ch'awcta Jesusa. 6Anaz̈ tekz z̈ejlc̈ha. Niiqui jacatatchic̈ha, jaknuz̈t chiitc̈haja, jalla nuz̈. Pichay, tii sipultura cherzna. 7Nekztanaqui apuraz̈ oka. Niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz mazca, tuz̈ cjican: “Jesusaqui ticziquiztan jacatatkalc̈ha. Anc̈huca tuqui Galilea yokquin okaychic̈ha. Jalla nicjuz̈ anc̈hucqui Jesusa jacatatchi cheraquic̈ha”. Wejrqui cuchanz̈quitac̈ha tii puntuquiztan anc̈hucaquiz maznajo. —Nuz̈ cjican paljaychic̈ha anjilaqui.

8Jalla nekztanaqui sipultur kjuya cherz̈cu, maatakanacaqui apura ojkchic̈ha, ispantichi niz̈aza walja cuntintu. Zati pariju ojkchic̈ha tjaajintanacz̈quin mazñi. 9Jalla nuz̈ okan Jesusaqui ninacz̈quiz parizichic̈ha. Nekztan ninacz̈quiz tsaanchic̈ha. Nii maatakanacaqui Jesusiz̈quiz macjatz̈cu rispitcan, quilljatchic̈ha, Nekztan niiz̈ kjojcha z̈cojrzic̈ha. 10Jalla nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—Anaz̈ anc̈hucqui eksna. Wejt jilanacz̈quin mazca, Galilea yok kjutñi ojkla ninacaqui. Jalla nicju ninacaqui wejr cheraquic̈ha. Jalla nii maznaquic̈ha.

ZULTATZ̈ QUINTU

11Jalla nuz̈ nii maatakanacaz̈ okan wijilñi zultatunacaqui watja ojkchic̈ha. Nekztan timplu jilirinacz̈quin tjapa watchinaca quint'ichic̈ha. 12Jalla nekztanaqui timplu jilirinacaqui wajtchiz jilirinacz̈quin parli ojkchic̈ha. Nuz̈ parliz̈cu tsjii acuerduquiz luzzic̈ha. Jalla nekztanaqui nii quint'iñi zultatunacz̈quiz paaz tjaachic̈ha, 13tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui tii wajtchiz z̈oñinacz̈quiz cjequic̈ha: “Ween wejtnacaz̈ tjajan, niiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui Jesusiz̈ curpu kjañz̈cu chjitchic̈ha”. Jalla nuz̈uz̈ cjequic̈ha. 14Chawc jiliriqui anc̈hucaz̈ quint'ita nonznaquiz̈ niiqui, wejrnacqui niiz̈tan parlac̈ha anc̈hucqui ana casticta cjisjapa.

15Jalla nekztanaqui nii zultatunacaqui nii ch'iiz̈inta paaz tanz̈cu, ojkchic̈ha. Jalla nekztan nii paaz laycu toscara chiichic̈ha. Jalla niz̈ta toscar quintu judío z̈oñinacaqui chiichiiñic̈ha anz tii timpuquiziqui.

JESUSIZ̈ MANTITANACA

16Jalla nii maatakanacaz̈ maztiquiztan nii tuncaman tjaajinta z̈oñinacaqui Galilea yoka ojkchic̈ha, Jesusaz̈ t'okinzt'ita curquin. 17Jalla nicju Jesusa cherz̈cu, niiz̈quiz rispitchic̈ha. Yekjapa kuz turwaysi zelatc̈ha, ultimu werara Jesucristo, uz̈ anaj Jesucristo. 18Jalla nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quin macjatz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Wejtquizpacha tjapa mantiz poder tjaatac̈ha, arajpachquin z̈ejlñinaca mantizjapami, niz̈aza tii yok muntuquiz z̈ejlñinaca mantizjapami. 19Jaziqui anc̈hucqui cuchnuc̈ha. Tjapa tii muntu nacionanacz̈quin oka. Tjapaman nacionchiz z̈oñinacz̈quiz wejtquin kuzziz cjisjapa tjaajinz̈ca. Niz̈aza Yooz Ejp, Yooz Majch, Yooz Espíritu Santo, jalla wejtnaca tjuuz̈tan criichi z̈oñinaca bautizaquic̈ha. 20Niz̈aza tjapa weriz̈ mantitanaca nii z̈oñinacz̈quiz tjaajnaquic̈ha ninaca cazajo. Zapuru wejrqui anc̈hucatan chica cjeec̈ha, tii muntu tucuzinz̈cama. Jalla nii anc̈hucqui tiraz̈ cjuñaquic̈ha. Jalla nuz̈oj cjila. Amén.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index