Search form

Mateo 7

Z̈OÑINACZ̈TAN ZUMA KAMA

1Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Anc̈hucalaqui anac̈ha z̈oñinacz̈ uj chii chiizqui. Jalla nuz̈ z̈oñinacz̈ uj chii chiyaquiz̈ niiqui anc̈hucqui juc'ant ujchiz cjequic̈ha Yooz yujcquiziqui. 2Niz̈aza z̈oñinacz̈quizimi “Amqui Yooziz̈ castictaj cjila”, cjican chiyaquiz̈ niiqui anchucqui Yooziz̈ casticta zakaz cjequic̈ha. Zoñinacz̈tan zuma kama. Nekztan Yooz Ejpqui anc̈hucatan zumaz̈ cjequic̈ha. 3Niz̈aza amqui am jilz̈ c̈hjujcquiz tsjii cjujchilla cherasaz̈ niiqui, ¿kjaz̈tiquiztan am persun c̈hjujcquiz pajk cjujchi ana cherjo? 4Am persun c̈hjujcquiz nii pajk cjujchi ana cherasaz̈ niiqui, ¿kjaz̈tiquiz̈tan am jilz̈quiz chiijo, “Jila, am c̈hjujcquiztan cjujchilla apakz̈inac̈ha”, cjicanajo? 5Ana zum kuzziz z̈oñimc̈ha amqui. Am persun c̈hjujcquiztan pajk cjujchi apakalla. Nekztan zuma cherasac̈ha, y niz̈aza am jilz̈ c̈hjujcquiztan cjujchilla apakasac̈ha.

6‛Yoozquin criichi z̈oñinaca, anc̈hucqui Yooz taku anapan nonz pecñi z̈oñinacz̈tan Yooz puntu ana paljayaquic̈ha. Ninacaqui pacunacaz̈takazza. Niz̈ta z̈oñinacaqui anc̈hucaltan ch'atñi pacuz̈takaz cjesac̈ha. Niz̈aza nii Yooz taku anapan nonz pecñi z̈oñinacaqui cuchinacaz̈takazza. Yooz puntu nonz̈cu, kuzquizkaz z̈awjc̈ha.

YOOZQUIN MAYIZIZQUI

7Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Yooz Ejpz̈quiztan mayaquiz̈ niiqui, Yooz Ejpqui tjaaquic̈ha. Niz̈aza Yoozquin kjuraquiz̈ niiqui, Yooz wachaquic̈ha. Niz̈aza kjuy zanquiztan t'oc t'ocaquiz̈ niiqui, cjetz̈intaz̈ cjequic̈ha. 8Jequit mayac̈haja, risiwaquicha. Niz̈aza jequit Yoozquin kjurac̈haja, wachaquic̈ha. Niz̈aza jequit kjuy zanquiztan t'oc t'ocac̈haja, cjetz̈intaz̈ cjequic̈ha. Jalla nuz̈uc̈ha Yoozquiz mayizizqui.

9Anaz̈ jakziltami anc̈huca majch t'anta mayanaqui maz chjalznasac̈ha. 10Niz̈aza anaz̈ jakziltami anc̈huca majch ch'iz mayanaqui zkora chjalznasac̈ha. 11Anc̈hucqui ana zum kuzziz cjenami zuma cusasanaca tjayinc̈hucc̈ha persun maatinacz̈quiz. Jaziqui anc̈huca arajpach Yooz Ejpqui mayñi maatinacz̈quiz juc'ant zumaz̈ tjaasac̈ha.

12‛Jaknuz̈t anc̈hucqui parti z̈oñinaca anc̈hucatan zuma munaziz pecc̈haj niiqui, jalla niz̈tapacha parti z̈oñinacz̈tan zuma munaziz waquizic̈ha anc̈hucqui. Jalla niipan Moisés liiquiz chiichic̈ha, niz̈aza Yooz cuntiquiztan chiiñi profetanacaz̈ cjijrtanacami.

ZKOZ JICZ, PAL JICZ

13Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Yoozquin ojkz pecc̈haj niiqui, zkoz zanquiztan luzza. Infiernuquin ojkñi jicz palac̈ha, niz̈aza pal zanchizza. Jalla nijwcchuc ojkñi z̈oñinacaqui muzpac̈ha. 14Tsjiic zakaz z̈ejlc̈ha. Arajpachquin ojkñi jicz zkozac̈ha, niz̈aza zkoz zanallchizza. Niz̈aza c'ujlcullac̈ha arajpachquin ojkñi jiczqui. Jalla nii jiczquinaqui koluckaz z̈oñi ojkc̈ha.

KAMAÑQUIZTAN PAJTA CJESAC̈HA Z̈OÑINACAQUI

15Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Anc̈hucqui zumpacha cwitasaquic̈ha toscar taku chiichiiñi z̈oñinacz̈quiztanami. Jalla ninacaqui “Yooziz̈ tjaata taku chiyuc̈ha” cjiñizakazza. Ninacaqui anc̈hucaquiz tjonz̈a, tsjii uuzi zkizi tjutz̈ta kitiz̈takaz. Ninacz̈ kuzqui anawira zumac̈ha. 16Ninacz̈ ana zuma kamañquiztan pajtaz̈ cjequic̈ha, ultimu ana zum z̈oñinacaqui. Tsjii ch'ap muntiqui uwas frutchiz anaz̈ cjesac̈ha. Niz̈aza tsjii ch'ap plantaqui higo frutchiz anaz̈ cjesac̈ha. Jalla niz̈tapanc̈ha ana zum kuzziz z̈oñinaca. Zuma kamañchizqui anapanz̈ cjesac̈ha. 17Tjapa zuma muntinacaqui zuma fruta pookñic̈ha. Niz̈aza tjapa ana zuma muntinacaqui ana zuma fruta pookñic̈ha. 18Zuma muntiqui anapanz̈ ana zuma frutchiz cjesac̈ha. Niz̈aza ana zuma muntiqui anapanz̈ zuma frutchiz cjesac̈ha. 19Jakzilta muntit zuma fruta ana pookzaja, k'atz̈taz̈ cjequic̈ha niz̈aza ujtaz̈ cjequic̈ha. 20Jalla niz̈tanacquiztan anc̈hucqui ana zum kuzziz z̈oñinaca pajaquic̈ha, ninacaz̈ ana zuma kamañquiztan.

ANA YOOZ WAJTQUIN OJKÑI Z̈OÑI

21Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Yekjap z̈oñinacaqui wejtquiz “wejt Jiliri, wejt Jiliri” paljayc̈ha. Pero nuz̈ chiicanami, anaz̈ wejt arajpach Ejpz̈ mantuquiz kamaquiz̈ niiqui, anapanz̈ arajpach wajtquin okasac̈ha, niz̈aza anapanz̈ arajpach Yooz Ejpz̈ mantuquiz z̈elasac̈ha. 22Ultim z̈oñi pjalz tjuñquiziqui wacchi z̈oñinacaqui wejtquiz paljayaquic̈ha, tuz̈ cjican: “Wejt Jiliri, wejt Jiliri, am tjuu aynakcan Yooz taku paljaychinc̈ha, niz̈aza am tjuu chiican zajranaca chjatkatchinc̈ha, niz̈aza am tjuu aynakcan wacchi milajrunaca paachinc̈ha”. Jalla nuz̈ cjican wejtquiz paljayaquic̈ha. 23Jalla nuz̈ paljaytiquiztanami wejrqui cjeec̈ha, “Anc̈huc anawira pajchinla pero. Wejtquiztan zaraka. Anc̈hucc̈ha ana zuma paañinacaqui”.

PIZC PUNTA Z̈OÑINACAQUI

24Jesusaqui tjaajinchizakazza:

—Jakziltami weriz̈ chiita taku nonz̈aja, niz̈aza weriz̈ chiita tawk jaru kamc̈haja, jalla niiqui zuma intintazñi z̈oñinacac̈ha. Intintazñi z̈oñiqui jalla tuz̈uc̈ha. Tsjii maz lum juntuñ kjuya kjuyc̈ha. 25Nekztanaqui chijñi chijinchic̈ha. Nekztan puj kjazqui walja tsijtchic̈ha, niz̈aza pjatzic̈ha, niz̈aza tjamiqui walja tjamchic̈ha nii kjuya quintra. Pero nii chijñimi, tjamimi, kjazmi ana nii maz juntuñ kjuyta kjuyaqui pali atchic̈ha. 26Jaziqui jakziltami weriz̈ chiita taku nonzcanpacha ana wejt tawk jaru kamc̈haja, jalla niiqui zumzu z̈oñic̈ha. Zumzu z̈oñiqui jalla tuz̈uc̈ha. Ana zuma yokallquiz pjil yok juntuñ kjuya kjuychic̈ha. 27Nekztanaqui chijñi chijinchic̈ha. Jalla nekztan puj kjazqui walja tsijtchic̈ha, niz̈aza pjatzic̈ha, niz̈aza walja tjamchic̈ha nii kjuya quintra. Jalla nekztanaqui nii pjil yok juntuñ kjuyta kjuyaqui muzpa tsucchuca pajlzic̈ha.

28Jesusaz̈ jalla nuz̈ tjaajñi z̈erz̈tan, nonz̈ñi z̈oñinacaqui walja ispantichic̈ha niiz̈ tjaajintiquiztan. 29Jesusaqui walja zizñi zizñi tjaajinchic̈ha. Lii tjaajiñi maestrunacaqui ana niz̈ta tjaajiñitac̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index