Search form

MANEUTNYI 10:5

5Ngaich anū-ö min nö löpngöre nö i kūö ngam tumlat, öthĕng tak tökô min nö meuk kūö ngam tumlat: ngaich anū-ö min nö nyā nup chööḵkūö tökënngöre kumṙah, nup töt kô-òng vah, nup tö ōtren nö in yīö, keuheūt nyahāṅre min anū-ö tö chōn nup tösīöp tö pòkūö yīö nö el ngam kahôyö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index