Search form

MANEUTNYI 11:1

Ahangka Kinpāha Yip Lanòh I Aikup Tö Môsös

1Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Hĕngtöre öp plēk kahëtö Chu min i kui Fërō, i kui Aikup inrē ngaich unôichngöre min angā-aṅ nö hökngen yīö kiröönngöre ṙā-ang hih: ip hē ò min nö hökngen yīö kiröönngöre hankanringhöiny öp min tö yīö ṙòkhöre ṙā-ang ihih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index