Search form

MANEUTNYI 11:8

8Ṙòkhöre vē kūön alaha meh min nö yihtöre nö in Chu ngaich sōntöre nö in Chu: nö ngö ṙô, Kē-ĕngre man ngaich, ṙòkhöre inrē më tarik Meh më tamömrit Meh, Möl chū-ö min kirönngöre ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang in Fërō nö kirööngöre tanānyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index