Search form

MANEUTNYI 12:48

48Yĕn hĕng taka öp aṅ tahëng mi-iyöng in meh nö rahëichtaṙen, ngaich haköpkö ngam chinööḵngö min nö i ngam Mā Tēv, ngaich ṙòkhöre nö tunyīnyi yip kikōnyö, ngaich hökten ò nö möl nö haröhtöre; haköpkö e inrē; ngaich angā-aṅ min nö sā öp töhĕng tak tökayôḵnyu nö im panam: hö-ö pöri nö kô ap töttunyīnyi tarik nö nyā-aṅ e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index