Search form

MANEUTNYI 13:15

15Ngaich angū-ö hē Fërō nö öt halöngngen ih kiröönngöre ngaich ngam Mā Tēv nö kapahatī tö yik lanòh nö ṙòkhöre im panam Aikup, hĕnghöre lanòh tarik, lanòh töṙeūla inrē: lökten chin kētö tökētu im Mā Tēv tö nup kōiny lamöpnyö kūö chūök kanūönö; ṙòkhöre pöri yip lanòh kūön tarik kikōnyö kūön chu nö haṙëni tö chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index