Search form

MANEUTNYI 13:19

19Ngaich Môsös nö kēḵ nuk tangëḵ Yôsĕf nö kumre: pòn chipnyi ṙô angā-aṅ nö chūökuṙô nö in yik kūön Israĕl nö ngö ṙô, Kô-en yin min chöhka tö ngam Tēv; kumtö nup tangëḵ chu pöichö yē yīö ṙā-ang ihih.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index