Search form

MANEUTNYI 14:12

12Röh öng nö angū-ö ṙô ih vë-ekūö meh i Aikup, öi ngö ṙô, Hökngen ih, vī vahīṙen vē aṅ Aikup? Pò ih ĕhten vī vahīṙen aṅ Aikup, tö ih kapah el tönyaṅlnyi

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index