Search form

MANEUTNYI 14:17

17Yĕh meuk öm, hangëḵngö ellōn yip aṅ Aikup Chin min Chū-ö, ngaich chā-a min nö tömrit cha: ngaich Chū-ö min kēḵ ineū-euṅre in Fërō, in yip kumyung in ò inrē nö ṙòkhöre, i nup inröl ò yip aṅ uk kōra ò inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index