Search form

MANEUTNYI 14:4

4Ngaich Chū-ö min hangëḵngö ellōn Fërō ngaich angā-aṅ min nö tömkörit cha; ngaich Chū-ö min kēḵ ineū-euṅre in Fërō, in yip in ò inrē kumyung nö ṙòkhöre; ngaich akahalōn min yip aṅ Aikup tö Chu Öich Chū-ö Mā Tēv, Ngaich ngatī chā-a.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index