Search form

MANEUTNYI 15:26

26Ngö ṙô angā-aṅ, Yē meh min hakūötenre hang ṙô ngam Tēv ngam Mā Tēv meh öm la-evṙen töp töchip el mat Ò, ngaich kētö elnangre i në Chöngö Ò nö ṙòkhöre, ngaich chū-ö min öt hēngö hakeunti in meh, tö në invah, në hakeuntö chu in yip aṅ Aikup: pò chu öich Mā Tēv tö lööken tī tö meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index