Search form

MANEUTNYI 15:9

9Ngö ṙô ngam lā-al, Lūḵ chin min, kô-òl chin min, michööḵöre chin min tö pôre; Tööḵngen ap min töyal lōn chu nö in cha; hōknyö sanëtre chin min, halëlngen cha min ngih kël chu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index