Search form

MANEUTNYI 16:12

12Hang sinṙöösö ṙô yip kūön Israĕl chin: vë-ekūö cha, ngö ṙô, Kāḵ alaha yin min tö harap, tö peuheū inrē öi tööḵngen min tö rôtī; ngaich akahalōn yī-ö min tö Chu öich Mā Tēv, Tēv yīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index