Search form

MANEUTNYI 16:8

8Ngaich ngö ṙô Môsös, Ngaich ön min nö ngatī, ip hē ngam Mā Tēv min nö kētö kāḵ yīö tö alaha, tö harap, ngaich peuheū rôtī nö pōyen; pò ngam Mā Tēv nö hang sinṙöösö ṙô yīö öi lā-alkūö Ò siṙös ṙôre: asuh ai āyö? Öt linā-alkūö ai nup sinṙöösö ṙô yiö, tön linā-alkūö ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index