Search form

MANEUTNYI 17:5

5Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Iṙūöhöröön man urēhĕkūö më tarik, ngôḵ yip mākūö Israĕl inrē nö hol meh; kuṙòh kiröönngöre, kēḵ öp tinkung nö eltī meh, öp aṅtī meh foh el ap tahël.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index