Search form

MANEUTNYI 17:6

6Yĕh meuk, sökhak chin min i kui öp ihong i Hôrep; foh öp ihong pömchö, ngaich hëmnyi min öp mak nö ṙā-ang in ò, hòṅ yip tarik nö òk. Ngaich ngatī Môsös nö i kūö yik mākūö Israĕl.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index