Search form

MANEUTNYI 18:22

22Ngaich hökngen cha nö kahòkken yip tarik nö öreūheu: ngaich min angū-ö, öp töng kiröng tökētu tö cha nö in meh, ṙòkhöre pöri nup tökūöṅnö nö kahòkkaṙen tö cha: hòṅ meh öm höhlö, ngaich chā-a inrē min nö hol kūö meh nö keun.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index