Search form

MANEUTNYI 19:9

9Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Yĕh meuk, yih Chin in meh el ap tökufëi taṙul, hòṅ më tarik nö hang ṙô Chu vë-ekūö meh, hòṅ cha inrē nö örheūheu nö ṙātö ellōnre nö in meh. Ngaich Môsös nö vë-eny nuk ṙô yik tarik nö i ngam Mā Tēv.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index