Search form

MANEUTNYI 22:15

15Yē ngam tö chehevṙen nö in ò, öt haṙënngen ò anga-aṅ min: yē ò nö töhaṙāyö inṙūöngka, ngaich ngam ṙāi inṙūöngkö ò töhavëka.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index