Search form

MANEUTNYI 22:25

25Yē meh kētö rupīö tö haṙūöngka öm i vē töng tarik Chu yip yāich mi-in meh, uh man sā kamëtö hötṙeh in ò, um rēhĕn ṙāyu tī in ò tö inṙūöngkö rupīö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index