Search form

MANEUTNYI 22:3

3Yē ngam tavūöi nö meutlö nö i kui ò, fāluṙen ngaich ngam tö kapahatī tö ò: haṙënhangen ngaich anga-aṅ; ngaich yĕn öt huneū-euvṙen anga-aṅ tö tīre inyīhiyö min anga-aṅ tökūö ngam unlāyö töre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index