Search form

MANEUTNYI 22:5

5Yē öp tarik nö pô-òvkūö tö öp panô-òṅ hēk öp panô-òṅ vāin nö nyā-aṅyö aṅ, ngaich luhlö öp chehenre töṙeūla, nyā-aṅvkūö anga-aṅ nö el panô-òṅ öp tahëng tak tarik; ngaich anga-aṅ min nö haṙënngen u tö nup tölngö tökôlò aṅ panô-òṅre aṅ öp panô-òṅ vāin inrē.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index