Search form

MANEUTNYI 22:6

6Yĕn öktikūö öp tameūyö, ṙūölti inrē nö i nup tö chökhu chōn, ngaich ṙāpngökūö tö nup töhamūli sāiny, hēk tö nup tösökhakaṙen sāiny, hēk töp panô-òṅ inrē; ngaich anga-aṅ min ngam tamôttökūö ngam tameūyö nö tī tö inṙënngen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index