Search form

MANEUTNYI 23:15

15Tökiröng sakāmö tötaföhlöng ròtī Haköpö tö meh: sat sumkam kūö më-eṅ nyā tötaföhlöng ròtī sā chu hachöngten meh, ip hē töhalēnlöng ip Apip chingëṅt; (pò meh hē e kunyī-inyre ṙā-ang Aikup;) un hĕng tak min tömeūkö nö i kūö Chu nöng chanlööpṙen:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index