Search form

MANEUTNYI 23:31

31Ngaich chū-ö min hakamngökūö panam meh löktökūö mai Ētöm söl ip mai Filistia, löktökūö im tönyaṅlnyi söl im Tahël: pò Chu min kēḵ yip aṅ ngam panam eltī meh; ngaich ahōngen cha më-eṅ min nö ṙā-ang i kūö meh.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index