Search form

MANEUTNYI 24:1

Haköpiyö Ngam kinlēḵngô

1Ngaich ngö ṙô Anga-aṅ tö Môsös, Tā-a yônlö man im Mā Tēv, më-eṅ, Āròn inrē, Nātap, Apihū inrē, sat anāi inrē yip minṙöinylen i Israĕl; salām yī-ö inrē marôvat.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index